கோவை புத்தகக் காட்சி

சென்னைப் புத்தகக் காட்சியின் வெற்றியை ஒட்டி, தமிழகம் எங்கும் புத்தகக் காட்சிகளை நடத்தச் சொல்லி, தமிழக முதல்வர், பதிப்பாளர் மற்றும் விற்பனையாளர் அமைப்பான பபாசியைக் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்.

அதன் தொடர்ச்சியாக கோவையில் மே 16 முதல் 27 வரை, வ.உ.சி. மைதானத்தில் கோவை புத்தகத் திருவிழா 2007 நடைபெறுகிறது. இதில் விகடன் பிரசுரம் ஸ்டால் எண் 2,3ல் தமது புத்தகங்களை வைத்திருக்கிறது.

வாருங்கள்.